Rahoitushaun nimi

Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Rahoittajan www-sivut

http://www.ottomalm.fi/

Kuvaus

Apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille, työryhmille tai verkostoille kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin hankkeisiin. Vuoden 2021 apurahoja pääsääntöisesti ei myönnetä tieteellisiin tutkimushankkeisiin, esim. väitöskirjatyöskentelyyn.

Tällä kertaa kannustamme erityisesti hakemuksiin, jotka mahdollistavat uuden alun kulttuurielämyksille ja kansalaisaktiviteeteille pandemian jälkeen.

Hakuohjeet

Hakemukset liitteineen (lyhyt projektisuunnitelma, budjetti, vastuuhenkilön CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta osoitteessa http://www.ottomalm.fi/. Sivuilta löytyvät myös tarkemmat hakuohjeet. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivulla 1.7.2021 ja niistä ilmoitetaan saajille myös kirjeitse.

Hakuaika

01.04.2021 - 30.04.2021

Yhteystiedot

Riitta Heinämaa
s-posti: riittaheinamaa(at)gmail.com

Hakualat