Rahoitushaun nimi

Apurahat eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiselle

Rahoittajan www-sivut

http://www.jvws.org

Kuvaus

Tukea myönnetään tutkimukselle, jonka tarkoituksena on eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittäminen tai jonka avulla vähennetään eläinkokeiden käyttöä testauksessa tai opetuksessa tai vähennetään koe-eläinten kärsimystä. Etusija annetaan hankkeille, joissa etsitään vaihtoehtoja eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille. Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja.

Hakuohjeet

Hakemukseen on sisällytettävä hakulomake, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma. Hakulomakkeita ja ohjeita saa osoitteesta: http://www.jvws.org. Hakemukset toimitetaan säätiölle sähköisesti yhtenä tiedostona osoitteeseen jvws(at)jvws.org.