Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.societasfff.fi/

Kuvaus

Societas pro Fauna et Flora Fennica myöntää apurahoja etupäässä Suomen eläimistöä ja kasvistoa koskevaan tutkimukseen. Muilta osin tasaväkisten hakijoiden välillä suositaan seuran jäseniä. Pro gradu -työtä varten myönnetään yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 2000 euroa. Väitöskirjatyötä varten myönnetään enintään 6 kuukauden ajalle yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on 1750 euroa kuukaudessa. Työskentelyapurahan lisäksi väitöskirjatyön tekijät voivat hakea enintään 2000 euron suuruista summaa materiaali- ja matkakustannuksia varten. Ahvenanmaan luontoa koskevaa ja Nåtön biologisella asemalla tapahtuvaa pro gradu-työtä varten myönnetään kolme enintään 2000 euron suuruista apurahaa.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään sähköisesti, täyttämällä tätä tarkoitusta varten oleva e-lomake. Tämä lomake, joka löytyy seuran verkkosivuilta, aktivoituu hakuajan alkamisen jälkeen. Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma, kustannusarvio ja ansioluettelo. Lisätietoja: http://www.societasfff.fi/apurahat?lang=fi

Hakuaika

01.02.2021 - 28.02.2021

Yhteystiedot

Henry Pihlström (sihteeri)
s-posti: henry.pihlstrom(at)helsinki.fi

Hakualat