Rahoitushaun nimi

Nuorisotutkimussäätiön apuraha

Kuvaus

Nuorisotutkimussäätiö myöntää 1-2 kappaletta 500-1.000 euron arvoista stipendejä tutkimuksiin tai opinnäytetöihin, joissa selvitetään nuorisotyön toiminnan muotoja ja menetelmiä, nuorisotoiminnan tilaa Suomessa ja/tai nuorisotyön laadullista kehittämistä. Apurahat myönnetään toisen asteen, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintoja suorittaville.

Hakuohjeet

Vapaamuotoiset hakemukset ja tutkimussuunnitelma (max. 3 sivua) sähköisesti Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n toiminnanjohtajalle: anna.munsterhjelm(at)alli.fi.