Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.mutku.fi

Kuvaus

Apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön:

1) Hankkeisiin/opinnäytetöihin (á 1.000 – 3.000 EUR), joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa;

2) Kirjallisiin selvityksiin (á 1.000 – 3.000 EUR), joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Hakuohjeet

Hakemuslomake on MUTKU ry:n WWW-sivuilla http://www.mutku.fi, tai hakulomake on tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse: info(at)mutku.fi. Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuessa. Hakemukset liitteineen lähetetään mieluiten sähköpostitse (info(at)mutku.fi) mutta ne voi lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki).

Hakuaika

maaliskuu 2018 - huhtikuu 2018

Yhteystiedot

S-posti: info(at)mutku.fi

Hakualat