Rahoitushaun nimi

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.hengityssaatio.fi

Kuvaus

Kuopion Seudun Hengityssäätiö myöntää vuonna 2018 apurahoja yhteensä enintään 80.000 euroa. Apurahoja myönnetään pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille.

Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy. Myös erilaiset taustaselvitykset, kirjallisuusanalyysit, julkaisutoiminta tai tutkimustulosten implementointi voivat olla rahoituksen kohteena. Yksittäisten väitöskirja tai post doc –tutkimusten ohella säätiö pyrkii rahoittamaan pidempikestoisia tutkimushankkeita useampana vuonna peräkkäin.

Hakuohjeet

Apurahat myönnetään pää­sääntöisesti vuosittain ilmoitettavan hakemus­ajan päättymisen jälkeen. Hakemuksia voi kuitenkin toimittaa jatkuvasti. Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan. Hakemuksen voi toimittaa kirjeitse, sähkö­postitse tai tuomalla Kuopion Seudun Hengitys­säätiön toimistoon. Lisätietoa ja ladattava apurahahakemuslomake WWW-sivuilla: http://www.hengityssaatio.fi/4-Apurahat.

Hakuaika

05.03.2018 - 03.04.2018

Yhteystiedot

Kuopion Seudun Hengityssäätiö
toimitusjohtaja, varatuomari Tarja Tikkanen
PL 34, Savonkatu 11 A 2
70101 Kuopio

s-posti: tarja.tikkanen(at)hengityssaatio.fi
puh. 0400 185 926

Hakualat