Rahoitushaun nimi

IPR apuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.ipruc.fi

Kuvaus

Jaettavat apurahat on tarkoitettu immateriaalioikeuden tutkimukseen ja koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen. Apurahoilla tuetaan esimerkiksi tutkimustoimintaa ja opintomatkoja, jolloin tapahtuu kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä.

Pääsääntöisesti stipendit myönnetään konkreettisiin tarkoituksiin, kuten esim. seminaari- ja kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin. Stipendit maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan. Myönnettävä stipendi voi olla enintään 750 EUR matkustettaessa Euroopassa ja enintään 1.500 EUR matkustettaessa Euroopan ulkopuolella.

Hakuohjeet

Apurahaa on haettava kirjallisesti IPR University Center Association ry:ltä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kaksi kertaa vuodessa:

Apurahaa tulee hakea keväällä 31. maaliskuuta mennessä ja syksyllä 31. lokakuuta mennessä.

Lomake löytyy osoitteesta: https://ipruc.fi/tietoa-meista/kannatusyhdistys/stipendirahasto/.

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Auri Vainio
s-posti: vainio(at)iprinfo.com
puh. 040 3521 486

Hakualat