Rahoitushaun nimi

Apurahat

Kuvaus

Säätiö jakaa joka vuosi apurahoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Suurta painoa asetetaan sille, että tutkimus on yritysjohdon alueella tai muutoin keskeistä yritysjohdohdon näkökulmasta. Säätiö voi lisäksi tukea tutkijan osallistumista kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisten seminaarien järjestämiseen että kansainvälisten luennoitsijoiden rahoitukseen Suomessa yritysjohdon alueella.

Hakuohjeet

Hakemus täytetään verkkopalvelussa sähköisesti englanniksi. Liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksen lopullinen versio on tulostettava ja toimitettava hakuajan loppuun mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen: Marcus Wallenbergin säätiö, Nordea Private Banking, Aleksanterinkatu 36 B, 00020 Nordea. Tarkempia hakuohjeita ja linkki verkkopalveluun osoitteessa: http://www.foundationweb.net/wallenberg/hakemus.html.