Rahoitushaun nimi

Apuraha

Kuvaus

Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto julistaa haettavaksi apurahoja 30.000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääke-tieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2020 aikana.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:
• tutkimuksen aihe
• tutkimuksen tausta
• tutkimussuunnitelma
• aineisto ja menetelmät
• eettiset näkökohdat
• tutkimuksen merkitys
• kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
• järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista

Hakuohjeet

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 1.10.209 klo 16 mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto/Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki,

Hakuaika

- 01.10.2019

Yhteystiedot

S-posti: Elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Hakualat