Rahoitushaun nimi

Apuraha emäntien perus- ja jatkokoulutukseen

Kuvaus

Apurahoja Varsinais-Suomen emäntien perus- ja jatkokoulutukseen ja Varsinais-Suomea palvelevaan tutkimus- ja julkaisutoimintaan, joka liittyy maatalouteen ja emäntien työhön. Apurahoja voidaan myöntää myös Varsinais-Suomessa toimivien, emäntien koulutustoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen taloudelliseen tukemiseen. Tunnustusapurahoja emäntäkoulutuksessa ansioituneille, varsinaissuomalaisille perus- tai jatko-opiskelijoille, erityisessä tapauksessa alan opettajalle.

Hakuohjeet

Apurahaa voi hakea itselleen, ns. tunnustusapurahaa voi esittää myös muulle henkilölle. Kirjallisesta hakemuksesta ilmettävä hakijan ja mahdollisen tunnustusapurahan esittäjän nimi ja yhteystiedot, hakijan tarpeellisiksi katsomat lisäselvitykset ja anottu euromäärä. Koulutukseen liittyvissä hakemuksissa mainittava apurahan aiottu käyttötarkoitus ja opinnoissa tai opetustyössä ansioituneille tarkoitetuissa hakemuksissa ne perusteet, joilla apurahaa haetaan. Hakemukset toimitetaan osoitteella Varsinais-Suomen Emäntäkoulutuksen Kannatusyhdistys ry, c/o Sirpa Lehtimäki, Vasallinkatu 1 A 2, 20780 Kaarina. Tiedustelut: Sirpa Lehtimäki, puh. 040 5828 258 tai Mikko Lindberg, puh. 050 60222. Hausta ilmoitetaan Turun Sanomissa sekä Maaseudun Tulevaisuus -lehdissä.

Hakuaika

- 30.09.2019

Yhteystiedot

Sirpa Lehtimäki
s-posti: sirpa.lehtimaki(at)hotmail.com
puh: 040 5828258

Mikko Lindberg
puh: 050 60222

 

Hakualat