Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittaja

Seivästösäätiö

Rahoittajan www-sivut

https://seivasto.wordpress.com/

Kuvaus

Seivästösäätiö myöntää 150-1000 euron suuruisia apurahoja henkilöille, joilla on seivästöläiset sukujuuret.

Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi väitöskirjatyö ja taiteellinen työskentely. Perusopintoja ei tueta lukuun ottamatta lopputyön erityiskustannuksia.

Hakuohjeet

Hakemus tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostitse säätiön sihteerille (Liisa Soon).

Postiosoite: Seivästösäätiö, c/o Liisa Soon, Ilvestie 6, 21530 Paimio

S-posti: liisa.soon(at)gmail.com

Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan seivästöläiset sukujuuret. Lisätietoja: https://seivasto.wordpress.com/apurahat-2/.

Hakuaika

- 31.08.2018

Yhteystiedot

S-posti: liisa.soon(at)gmail.com

Hakualat