Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittaja

Majaoja-säätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.majaoja-saatio.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 apurahat kohdennetaan suomalaisille säveltäjille ja runoilijoille. Apurahoja voi hakea taiteelliseen työskentelyyn, työvälineiden hankintaan, julkaisutoimintaan, opintomatkoihin ja jatko- ja täydennyskoulutukseen. Apurahan hakija voi olla yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Jaettavien apurahojen yhteissumma on 100.000 EUR, josta säveltäjille kohdistetaan 50.000 EUR ja runoilijoille 50.000 EUR. Suurin yksittäinen apuraha voi olla 10.000 EUR.

Hakuohjeet

Sähköinen apurahahakemuslomake löytyy osoitteesta http://www.majaoja-saatio.fi kohdasta Apurahat.

Hakemukseen mahdollisesti tulevat liitetiedot lähetetään postitse osoitteeseen Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Sähköinen hakemus tulee olla perillä 30.4.2018 mennessä ja viimeinen hyväksytty postileima 30.4.2018.

Hakuaika

12.02.2018 - 30.04.2018

Yhteystiedot

Asiamies Ritva Tiainen
s-posti: ritva.tiainen(at)pp4.inet.fi
puh. 0400 734 134

Hakualat