Rahoitushaun nimi

Apurahat

Kuvaus

Säätiö jakaa vuonna 2019 apurahoja noin 20.00 euroa. Tähän sisältyy 1700 euron erityisosuus sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen. Apurahat jaetaan useiden hakijoiden kesken.

Säätiö tukee apurahoin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua suoraan käytännön luonnonsuojeluun, eliölajeihin tai elinympäristöihin. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elinympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Perhosin liittyvät hankkeet ovat säätiön tuen erityiskohde. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan vain silloin kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Vuonna 2019 säätiö toivoo erityisesti hakemuksia, joilla tuotetaan uutta tietoa uhanalaisista lajeista Suomessa. Myös avointen paahdeympäristöjen, kuten teiden ja radanvarsien tai entisten soranottoaleiden eliölajien kartoituksia toivotaan. Säätiö tukee myös erityisesti suoluonnon suojelua sekä lasten ja nuorten luontoharrastusten edistämistä.

Hakuohjeet

Hakemuspohja on ladattavissa ja lähetettävissä säätiön WWW-sivustolta http://www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi kohdasta apurahat. Muulla tavoin laadittuja ja lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 

Hakuaika

01.02.2019 - 31.03.2019

Yhteystiedot

Asiamies Vesa Lepistö, puh. 0400 967 104, s-posti: info(at)vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Katso myös WWW-sivut: http://www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi ja säätiön facebook

Hakualat