Rahoitushaun nimi

Apurahat 2022

Rahoittajan www-sivut

http://www.emilaaltonen.fi

Kuvaus

Emil Aaltosen Säätiö tukee suomenkielisten tutkijoiden luovaa tieteellistä työtä jakamalla vuosittain apurahoja. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Haku koskee kaikkia tieteenaloja.

1) Nuoren tutkijan apurahat (12kk)
2) Osavuotiset työskentelyapurahat (4–10kk)
3) Kannustusapurahat
4) Kohdeapurahat
5) Kolmivuotiset projektiapurahat

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston apurahat, joita myönnetään teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta.

Hakuohjeet

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti verkkopalvelun kautta. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta: http://www.emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/.