Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittajan www-sivut

https://rtl-saatio.fi/

Kuvaus

Apurahoja voidaan myöntää oppilaitoksissa suoritettaville henkilö- tai ryhmäkohtaisille tutkimushankkeille, väitös- ja lisensiaattitöiden ja muiden opinnäytteiden suorittamiseen, jotka liittyvät rakennustuoteteollisuuden ja rakentamisen laadunhallinnan- ja laadun kehittämiseen sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointiin. Lisätietoja säätiön WWW-sivuilta: http://www.rtl-saatio.fi/fi/Oppilaitosten+apurahat/

Hakuohjeet

Oppilaitosten tutkimus- ja opinnäytetöitä koskevia avustuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemus laaditaan apurahahakemuslomakkeelle, joka löytyy säätiön WWW-sivuilta: http://www.rtl-saatio.fi/fi/Oppilaitosten+apurahat/.

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

rtl-saatio(at)rakennusteollisuus.fi

Hakualat