Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.vtts.fi

Kuvaus

Apurahoja jaetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen. Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi. Jaettavana on varttuneen tutkijan apurahat 1-3 kpl arvoltaan 10.000-30.000 EUR sekä 3-6 väitöskirjatyöhön tukemiseen tarkoitettua apurahaa. Varttuneen tutkijan apurahat on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen. Osa apurahahakemuksista ohjataan edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Hakuohjeet

Tutkimussuunnitelmassa tulee olla selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoitteet, metodit, aikataulu (väitöskirjatyön tekijöillä osatöiden aikataulu ja arvioitu väitösajankohta), sekä tulosten odotettu vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeella eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Lisätietoja: https://www.vtts.fi/apurahat/.