Rahoitushaun nimi

Apuraha

Rahoittajan www-sivut

https://www.vakuutustietosaatio.fi/

Kuvaus

Säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti vakuutusalan tutkimukseen, joka kohdistuu vakuutusalan uuteen teknologiaan, hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen sekä vakuutusalan työn murrokseen ja johtamiseen. Pääpaino on tulevaisuudessa ja uuden kehittämisessä.

Hankkeet voivat liittyä yhtä hyvin liiketoimintaan, vakuutusmatematiikkaan, vakuutusoikeuteen ja säätelyyn kuin osaamiseen ja johtamiseenkin. Tärkeää on, että vakuutusala saa hankkeesta uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa https://www.vakuutustietosaatio.fi/content/fi/1/10090/Hae%20apurahaa.html