Rahoitushaun nimi

Apuraha yliopistollisten kurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa

Rahoittajan www-sivut

http://www.irfrome.org

Kuvaus

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin.

Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2019–2020. Avustusta ei voida myöntää kurssille, joka on päättynyt ennen hakuajan umpeutumista.

Etusijalla ovat oppiaineet ja koulutusohjelmat, jotka edustavat instituutin painopistealoja: arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taiteiden tutkimus. Valinnassa painotetaan myös kurssisuunnitelman opetuksellista ja tieteellistä laatua.

Hakuohjeet

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemukset säätiön asiamiehelle, s-posti: asiamies(at)irfrome.org sähköpostitse 30.9.2018 klo 16 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää kurssiohjelma, kurssin rahoitussuunnitelma ja tieto siitä, että kurssi on hyväksytty järjestettäväksi instituutissa.

Hakuaika

- 30.09.2018

Yhteystiedot

s-posti: asiamies(at)irfrome.org

Hakualat