Rahoitushaun nimi

Apuraha

Rahoittaja

Seivästösäätiö

Rahoittajan www-sivut

https://seivasto.wordpress.com/

Kuvaus

Seivästösäätiö myöntää 150-1.000 euron suuruisia apurahoja henkilöille, joilla on seivästöläiset sukujuuret.

Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi väitöskirjatyö ja taiteellinen työskentely. Perusopintoja ei tueta lukuun ottamatta lopputyön erityiskustannuksia.

Hakuohjeet

Hakemus tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostitse säätiön sihteerille (Titta Savola).
Postiosoite: Seivästösäätiö, c/o Titta Savola, Foudilantie 9, 21160 Merimasku
S-posti: titta.savola53(at)gmail.com
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan seivästöläiset sukujuuret.
Lisätietoja: https://seivasto.wordpress.com/apurahat-2/

Hakuaika

01.08.2021 - 31.08.2021

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa säätiön sihteeri
Titta Savola
p.0442566853
email: titta.savola53(at)gmail.com

Hakualat