Rahoitushaun nimi

Apurahat

Kuvaus

Säätiö pyrkii aatteelliselta pohjalta edistämään arvopaperimarkkinoiden kehittämistä myöntämällä apurahoja alan tieteellistä tutkimustyötä sekä siihen liittyviä opintomatkoja varten. Säätiö voi myös asianomaisen oppilaitoksen suosituksesta suostua jatko-opiskelijoiden ulkopuolisten ohjausresurssien rahoittamiseen.

Hakuohjeet

Apurahan hakija täyttää sähköisen hakemuksen apurahajärjestelmässä. Tarkemmat hakuohjeet WWW-sivuilla: http://www.sae.fi/language/fi/apurahojen-haku-2019/.