Rahoitushaun nimi

Apuraha

Rahoittaja

Säätiö LVY sr

Rahoittajan www-sivut

http://saatiolvy.sulvi.fi/

Kuvaus

Säätiö LVY tukee ja edistää lämmitys-, ilmastointi- ja saniteettiteknillisiä kysymyksiä sekä niihin liittyviä tehtäviä käsittelevää teknillis-tieteellistä tutkimustyötä. Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella tulee olla merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen. Apurahaa voi myös anoa alan toiminnan kehittämiseen. Yleishyödyllinen toiminta voi parantaa alan kiinnostavuutta koulutusalana tai kehittää alan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Lisätietoa: http://saatiolvy.sulvi.fi/apurahan-anominen/

Hakuohjeet

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Säätiö LVY:n asiamiehelle, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:lle. Hakemuksen tulee sisältää projektisuunnitelma, aikataulu ja haettava apurahamäärä sekä opettajan/ohjaajan lausunto/suosituskirje työn merkittävyydestä alalle. Hakemukset käsitellään Säätiö LVYn hallituksen kokouksissa. Kokouksia 4-5 kpl/v. Seuraavan kokouksen ajankohta löytyy osoitteessa: http://saatiolvy.sulvi.fi/apurahan-anominen/.

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

S-posti: tiina.strand(at)sulvi.fi

Hakualat