Rahoitushaun nimi

Apuraha

Kuvaus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö muun muassa:
1. Tukee ja harjoittaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa, jolloin voi myös itse omistaa tutkimukseen tarvittavia tiloja ja laitteita sekä tutkimustyön luomia menetelmiä ja etuuksia.
2. Tukee ja harjoittaa tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä edistävää koulutusta ja standarditoimintaa.
3. Tukee tietotekniikkaa koskevien ja siihen liittyvien tutkimustulosten ja standardien tunnetuksi tekemistä.
4. Avustaa ja tukee säätiön piiriin kuuluvien alojen kehittämiseksi ylläpidettäviä kansainvälisiä yhteyksiä ja valistustyötä kotimaassa.

Edellä mainitun toiminnan tukemisen säätiö toteuttaa myöntämällä apurahoja, minkä lisäksi säätiö voi myöntää tunnustuspalkintoja erityisistä ansioista.

Hakuohjeet

 1. Hakemukset tulee tehdä vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.
 2. Hakemuksesta tulee ilmetä:
  – hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sekä tiedot työn suorituspaikasta
  – hankkeen nimi ja tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi
  – mahdolliset suosittelijat
  – haetun apurahan määrä ja käyttötarkoitus, kokonaisbudjetti, muu hankkeelle haettu ja/tai myönnetty rahoitus.Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma, ansioluettelo ja julkaisuluettelo.
 1. Hakemukset lähetetään säätiön asiamiehelle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen liittyviä kysymyksiä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen natalia.kallio(at)tivia.fi
 2. Hankeapurahojen ja matka-apurahojen hakuaika on jatkuva.

 

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Säätiön asiamies Jussi Nissilä
puh. 040 522 0720
s-posti: etunimi.sukunimi(at)tivia.fi

Hakualat