Rahoitushaun nimi

Apuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.foundationhollo.fi/

Kuvaus

Apurahoja jaetaan säätiön sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin (eurooppalaisen kulttuuriperinteen edistäminen ympäristöoikeuden, oikeusfilosofian ja kielihistorian aloilla, eritoten Suomen, Saksan ja Italian välisen sivistyksellisen vuorovaikutuksen parantamiseksi).

Tutkimusapuraha voidaan myöntää osa-aikaiseen toimintaan (enintään muutaman kuukauden tutkimus- yms. vierailuun). Kustannusperusteinen apuraha tulee yksilöidä halvimman vaihtoehdon mukaan. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä työharjoitteluihin, ei myöskään laitehankintoihin tai materiaalikustannuksiin.

Hakuohjeet

Vapaamuotoisiin hakemuksiin liitetään kirjallinen tutkimus-, opinto-, työ- ja/tai matkasuunnitelma, sekä tarvittaessa selvitys kielitaidosta, oleskeluluvasta, osallistumisesta opetus- tai muuhun tapahtumaan, sekä ohjaajan lausunto. Hakemuksen tulee sisältää hakijaa koskevat henkilötiedot sekä koulutus- ja ammattitoiminta (CV). Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut, samaan tarkoitukseen haetut ja myönnetyt apurahat sekä hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma. Hakemuksia ei palauteta. Myönnöstä tiedotetaan henkilökohtaisesti 15.12. mennessä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti s-postitse osoitteeseen utter(at)foundationhollo.fi tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Erkki J. Hollon säätiö, PL 857, 00101 Helsinki. Pelkkä hakukirjelmä tulisi lisäksi toimittaa allekirjoitettuna postitse.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet WWW-sivuilta http://www.foundationhollo.fi/ sekä säätiön asiamieheltä, Robert Utterilta, s-posti: utter(at)foundationhollo.fi.

Hakuaika

10.10.2021 - 01.11.2021

Yhteystiedot

Säätiön asiamies Robert Utter
s-posti: utter(at)foundationhollo.fi
WWW-sivut: http://www.foundationhollo.fi/

Hakualat