Rahoitushaun nimi

Apuraha

Rahoittajan www-sivut

http://kjstahlberg.wordpress.com

Kuvaus

Presidentti K.J. Ståhlbergin elämäntyöhön, aatemaailmaan tai tieteenalaan liittyvä tieteellinen tutkimus-, julkaisu- ja luentotoiminta (ei pelkkään opiskeluun).

Hakuohjeet

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan säätiön asiamiehelle. Haku päättyy vuosittain 31.12.

Hakuaika

- 31.12.2021

Yhteystiedot

Asiamies Jari P. Havia
s-posti: jarip.havia(at)gmail.com

K. J. Ståhlbergin Säätiö
Säkäkuja 6 C 37
01200 Vantaa

Hakualat