Rahoitushaun nimi

Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapuraha

Rahoittaja

Askon Säätiö

Rahoittajan www-sivut

http://www.askonsaatio.fi

Kuvaus

Askon Säätiö tukee Nurmesniemi -​apurahalla suomalaisten muotoilijoiden ja arkkitehtien kansainvälistymistä. Vuosittain Säätiö myöntää 1-2 enintään 21.000 euron suurista apurahaa ulkomaiseen jatko-​​opiskeluun tai työharjoitteluun.

Apurahat myönnetään aina lukuvuodeksi syys- ja kevätlukukaudelle. Apurahan hakijalla tulee olla Suomessa suoritettu muotoilun tai arkkitehtuurin kandidaatin tai maisterin tutkinto. Apurahaa voidaan käyttää opiskelusta aiheutuvien kulujen, sekä matka-​​, asumis-​​ ja elinkustannusten kattamiseen.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella, mieluiten sähköisellä, Askon Säätiön hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä perustelut aiotun opiskelu-​ tai työharjoittelupaikan valinnalle. Hakemukseen pitää liittää oppilaitoksen tai työpaikan ilmoitus opiskelu-​ tai työpaikasta sekä hakijan CV ja portfolio.

Hakemukset toimitetaan osoitteella heini.moisio(at)askonsaatio.fi tai Askon Säätiön hallitus, asiamies Heini Moisio, Pl 10 15111 Lahti.

 

Hakuaika

01.02.2021 - 30.04.2021

Hakualat