Rahoitushaun nimi

Alli Paasikiven Säätiön haku

Rahoittajan www-sivut

http://www.allipaasikivensaatio.com

Kuvaus

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Säätiö jakaa vuonna 2018 apurahoja toimialueelleen sijoittuviin kehittämis- ja kulttuurihankkeisiin (max. 4.000 euroa), väitöstutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin.

Kehittämishankkeissa tuetaan erityisesti hankkeita, joissa on mukana eri toimijoiden yhteistyötä. Kulttuurihankkeissa tuetaan pienimuotoisia hakuvuonna toteutettavia hankkeita. Sama hakija voi saada apurahan samaan tarkoitukseen vain kerran.

Väitöskirjoissa ja tutkimushankkeissa noudatetaan kaksivaiheista hakumenettelyä. Säätiö pyytää aiehakemuksen perusteella varsinaiset hakemukset.

Säätiö rahoittaa aloittavia väitöskirjoja kolmen vuoden ajan. Jatkorahoitus myönnetään ilman erillistä hakua edistymisraporttien perusteella. Tutkimushankkeissa suositaan korkeatasoisia, mieluiten post doc –tasoisia hankkeita.

Rahoitusta ei myönnetä tutkintojen suorittamiseen, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin. Tutkimusrahoitus myönnetään pääsääntöisesti henkilökohtaisina apurahoina.

Hakuohjeet

Haku tapahtuu osoitteessa http://www.allinsaatio.fi täytettävällä lomakkeella. Seuraava kehittämis- ja kulttuuriapurahojen haku on syksyllä 2018.

Hakijoille ilmoitetaan kulttuuri- ja kehittämisapurahojen päätöksistä huhtikuussa 2018 ja muista toukokuussa.

Lisätietoja apurahoista: http://www.allipaasikivensaatio.com/etusivu/apurahaohjeet.