Rahoitushaun nimi

Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.kaute.fi

Kuvaus

Aimo Puromäen rahasto tukee energian-alan ja energiatekniikan kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta. Rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkimusten rahoitukseen ja nuorille tutkijatohtoreille sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

Hakuohjeet

Apurahat puhtaan energiantuotannon tutkimukseen

1) Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2020 on 6000 euroa (3 kuukauden apuraha), 12 000 euroa
(6 kuukauden apuraha) ja 22 000 euroa (12 kuukauden apuraha).

2) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapurahaa voi käyttää myös matkakulujen kattamiseen vähintään kuukauden mittaisiin tutkimusvierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan määrä vuonna 2020 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahake-mukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2020 klo 23.59 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta http://www.kaute.fi kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.