Rahoitushaun nimi

Äänitetuotannon tuki

Kuvaus

MES:n äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen.

Äänitetuen keskeisiä tukikriteereitä ovat musiikin ja esittämisen laatu ja taso, ohjelmiston omaperäisyys, tuoreus ja mielenkiintoisuus, äänitteen musiikillinen ja kulttuurinen merkitys sekä jakelu (äänitteellä tulee olla kaupallinen, ammattimaisesti toimiva fyysinen ja/tai digitaalinen jakelukanava).

Lisätietoja osoitteessa: https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea.

Hakuohjeet

Äänitetukea haetaan yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia. Sisällön laajuus (albumi, EP tai vastaava) tulee selvittää hakemuksessa. Hakemuksen liitteeksi on ladattava musiikkinäytteitä vähintään kolme, mutta enintään viisi äänitteelle tulevasta musiikista. Näytteiden tulee olla lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä. Tukea voi hakea myös julkaisuajankohdan jälkeen, kuitenkin viimeistään 4 kuukautta sen julkaisuajankohdasta.