Ålands lagtings kanslikommission meddelar årligen i april - maj genom annons i de lokala tidningarna och genom publicering i finansieringsdatabasen för vetenskap och konst Aurora när ansökningar om stipendium ska vara inlämnade och beloppet som finns till fördelning.

http://www.lagtinget.ax/

Aktiiviset rahoitushaut

0 Rahoitushakua

Päättyneet rahoitushaut

1 Rahoitushakua
Rahoitushaun nimi
Hakuaika Alkaa - Päättyy
- 06.04.2021