Name of funding opportunity

Yleinen apuraha

Funding organisation website

http://www.kulttuurirahasto.net

Description

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
– edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
– lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
– lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
– käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Yllä mainitun lisäksi rahasto asettaa etusijalle hankkeet, jotka:
– kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
– toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Ruotsissa, joissa tietämys maista/kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
– ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa, uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Ruotsista ja suomalais-ruotsalaisista suhteista
– joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä, ja joilla on vaikuttavuutta
– lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Ruotsissa ja toisinpäin.

Lähtökohtana on, että rahaston tukemien hankkeiden tulee olla kaikille avoimia ja suunnattuja laajalle kohderyhmälle.

Hankkeita, joissa on mukana nuoria, tai jotka on suunnattu nuorille, priorisoidaan erityisesti. Lisäksi etusijalla ovat myös hankkeet, joissa hakijan rooli on toimia välittäjänä, esim. opettajat, toimittajat jne.

Application guidelines

Apurahaa haetaan rahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonne hakija luo käyttäjätilin.

Linkki hakujärjestelmään: https://ksf.rimbert.fi/

Application period

06.09.2021 - 01.10.2021

Contact information

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto,
Rahastosihteeristö
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
puh. 0400 466 440
rahastot(at)hanaholmen.fi

Categories