Name of funding opportunity

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha

Funding organisation website

http://www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Description

Säätiö jakaa vuonna 2021 apurahoja noin 20-25.000 euroa. Tähän sisältyy 1000 euron erityisosuus sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen. Apurahat jaetaan useiden hakijoiden kesken. Yksittäiset myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500–1500 euroa hankkeen suojelullisesta merkittävyydestä riippuen.

Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua suoraan käytännön luonnonsuojeluun, eliölajeihin tai elinympäristöihin. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elinympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Perhosiin liittyvät hankkeet ovat säätiön tuen erityiskohde. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan vain silloin kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Vuonna 2021 toivotaan apurahaprojekteiksi erityisesti hakemuksia, jotka edistävät rantaluonnon tuntemusta, hoitoa ja suojelua. Lisäksi hakemuksia toivotaan hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimukseen sekä seurantaan. Säätiön vakioteemoina hakemuksissa ovat suo- ja kosteikkoluonnon, sekä paahdeympäristöjen hoito, ennallistaminen, ja niiden eliölajiston selvittäminen. Myös lasten ja nuorten luontoharrastuksen tukeminen on toivottu teema hakemuksiin.

Application guidelines

Hakemuspohja on ladattavissa ja lähetettävissä säätiön WWW-sivustolta http://www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi kohdasta apurahat. Muulla tavoin laadittuja ja lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Application period

01.02.2021 - 31.03.2021

Contact information

Tiedottaja ja asiamies Laura Parkko
p. 040 596 2224
s-posti: info(at)vuokonluonnonsuojelusaatio.fi
https://www.facebook.com/vuokonluonnonsuojelusaatio/

Categories