Name of funding opportunity

Voisiko olla toisin-apuraha

Description

Apuraha varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin. Apurahaa voivat hakea työryhmät, päiväkodit, vanhempaintoimikunnat, taiteilijat ja kulttuuritoimijat seuraavien kriteerien mukaan: Lapsilähtöisyys – Luodaan ja edistetään uudenlaista lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa ja päiväkodin kehittämisessä lasten omana paikkana. Kulttuuri ja leikki keskiössä – Kokeillaan ja luodaan uusia toimintatapoja sekä vahvistetaan lasten toimijuutta kulttuurin tuottamisessa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä tekeminen – Luodaan uudenlaista toimintaa ja vahvistetaan yhteyttä päiväkodin ja paikallisyhteisön välillä lähidemokratian, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Laajennetaan päiväkotia alueen toimijana perheiden, lasten ja asukkaiden yhteiseksi kokemisen ja tekemisen paikaksi.

Application guidelines

Hakemuslomake ja hakuohjeet ovat Ebeneser-säätiön www-sivuilla (http://www.lastentarhamuseo.fi) 1.3.2021 alkaen.

Application period

01.03.2021 - 31.03.2021

Contact information

Taina Sillanpää
s-posti: taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi

Categories