Name of funding opportunity

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahahaku

Description

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Rahasto tukee erityisesti matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta.

Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (25.000 euroa) ansiotyöstä vapaa työskentely. Apuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan ja sen saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus.

Apurahoja tutkijoille lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Application guidelines

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa, linkki verkkopalveluun on Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/vaisalan-rahasto.html. Tarkemmat täyttöohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 20.9.2021 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.