Name of funding opportunity

Vammaistutkimusapuraha

Funder

Tukilinja

Funding organisation website

https://www.tukilinja.fi/

Description

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen. Apurahoja myönnetään tieteenalasta riippumatta sellaiselle tutkimukselle, jolla pyritään saamaan uutta tietoa vammaisten ihmisten tasa-arvokehityksen tueksi. Jos tutkimus voidaan kysymyksenasetteluiltaan liittää myös yhteiskunnalliseen vammaistutkimuksen perinteeseen, se on kuitenkin eduksi.

Apurahat myönnetään yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa, joka vastaa hakemusten tieteellisestä arvioinnista. Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin.

Application guidelines

Hakemukset lähetetään Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa osoitteeseen antti.teittinen(at)kvl.fi. Lisätietoa WWW-sivuilta https://www.tukilinja.fi/vammaistutkimusapuraha/.