Name of funding opportunity

Vammaistutkimusapuraha

Funder

Tukilinja

Funding organisation website

https://www.tukilinja.fi/

Description

Tukilinja-säätiö myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa. Apurahoja myönnetään sellaiselle tutkimukselle, joka kuuluu yhteiskunnalliseen tai humanistiseen vammaistutkimukseen.

Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin. Ne pyritään kohdentamaan yksittäisille tutkijoille tai tiettyyn kohteeseen hankekokonaisuudessa.

Application guidelines

Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät nettisivuilta: https://tukilinja.fi/apurahat/hae-yhteistyo-ja-yhteisoapurahaa/vammaistutkimusapuraha/
Hakemukset lähetetään sekä Tukilinjan tukitoimintaan että Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa. Hakemuksen liitteineen lähetetään osoitteisiin sihteeri(at)vammaistutkimus.fi ja yhteisoapurahat(at)tukilinja.fi.