Name of funding opportunity

Einar och Karin Stroems stiftelse – understöd för medicinsk forskning

Funding organisation website

http://www.fls.fi

Description

Understöd beviljas för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.

Application guidelines

Ansökningsanvisningar och en länk till ansökningsprogrammet finns på Finska Läkaresällskapets hemsida: http://www.fls.fi/stipendier.

Application period

16.08.2019 - 16.09.2019

Contact information

E-post: kansliet(at)fls.fi

Categories