Name of funding opportunity

Einar och Karin Stroems stiftelse – understöd för medicinsk forskning

Funding organisation website

http://www.fls.fi

Description

Understöd beviljas för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.

Application guidelines

Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet 16.8-15.9.2021.

Ansökningsanvisningar och en länk till ansökningssystemet finns på Finska Läkaresällskapets webbsida: http://www.fls.fi/stipendier.

Application period

16.08.2021 - 15.09.2021

Contact information

E-post: kansliet(at)fls.fi

Categories