Name of funding opportunity

Understöd

Description

För medicinsk forskning kan svenskspråkiga läkare och medicinestuderande ansöka om understöd. Mer information: http://www.foundationweb.net/perklen/understod.html

Application guidelines

Ansökan görs endast elektroniskt: https://nordea.aspicore-asp.net/perklen/login.aspx.

Application period

- 24.10.2021

Contact information

Ordförande Thomas Westerholm, tel. 050 5200 393, thomas(at)westerholm.net

MKD Nina Tuppurainen, tel. 0400 975408
e-post: nina.tuppurainen(at)gmail.com

Categories