Name of funding opportunity

Työturvallisuusapurahat

Funding organisation website

https://www.mela.fi/en/

Description

Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työoloja sekä edistää heidän työskentelynsä turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahoitettavat tutkimus-, koulutus- ja tiedotushankkeet liittyvät työelämää koskevan tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen.