Name of funding opportunity

Tutkimusrahoitus

Funding organisation website

http://www.kela.fi/web/en

Description

Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Lisätietoja www-sivulta: http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_rahoitustukea-tutkimuksiin.

Application guidelines

Tutkimusmäärärahoja haetaan Kelan www-sivuilta löytyvällä rahoitushakemuslomakkeella. Lisätietoja liitteistä ja hakemuslomake osoitteessa: https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus

Rahoitushakemus lähetetään liitteineen sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)kela.fi tai postitse osoitteella Kelan tutkimusryhmä, Kelan KKRL 12 §:n tutkimusvarat, PL 450, 00056 Kela. Hakemus laaditaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka sisältää rahoitushakemuslomakkeen ja tarvittavat liitteet.

Hakemuksen tulee olla perillä 23.1.2019 klo 12.00.