Name of funding opportunity

Tutkimusmäärärahat

Funding organisation website

http://www.tsr.fi

Description

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella.

Määrärahalla voidaan tukea myös hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaatioiden toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia.

Tieteellisen tutkimus- ja kehitystyön tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta.

Tutkimusmäärärahan hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio. Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu. Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Application guidelines

Lisätietoa: https://www.tsr.fi/tutkimus
Haku päättyy klo 16.00.