Name of funding opportunity

Tutkimusmäärärahat

Funding organisation website

http://www.tsr.fi

Description

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimustyöllä.

Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työturvallisuutta, työterveyttä, tuottavuutta tai eri työelämätoimijoiden välisiä suhteita.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta.

Tutkimusmäärärahan hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio.
Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu. Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Application guidelines

Lisätietoa: https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/tutkimus/
Haku päättyy klo 16.00.