Name of funding opportunity

Tutkimusapurahat

Funding organisation website

http://www.alys.fi

Description

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön apurahat vuodelle 2022 ovat haettavina 1.-31.8.2021 säätiön www-sivuilla. Apurahat on tarkoitettu lastenneurologian tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan pääasiallisesti väitöskirjantekijän tai toissijaisesti post-doc tutkijan päätoimiseen työskentelyyn kotimaassa ja ulkomailla. Apuraha on käytettävä pääsääntöisesti v. 2022 ja viimeistään v. 2023.

Väitöskirjantekijän on itse haettava apurahaa ja hakemukseen on liitettävä mukaan työnohjaajan lausunto. Apurahaa voidaan myöntää väitöskirjaprojektiin enintään 3 kertaa.

Application guidelines

Tutkimusapurahoja anotaan 31.8.2021 klo 24 mennessä sähköisellä apurahajärjestelmällä osoitteesta http://www.alys.fi/sahkoinen-apurahajarjestelma/