Name of funding opportunity

Tutkimusapurahat

Description

Säätiö voi jakaa apurahoja vähävaraisille Tampereella koulunkäyntinsä lopettaneille opiskelijoille heidän jatko-opintojensa ja farmasian, farmaseuttisen kemian tai farmaseuttisen lääketieteen alalla tapahtuvan tieteellisen tutkimustyön tukemiseksi.

Application guidelines

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen paula.salonen(at)merkuriuslaw.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen aihe, sen tämänhetkinen tila ja apurahan käyttötarkoitus. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa CV ja selvitys tutkimuksen muusta rahoituksesta.

 

Application period

- 30.04.2020

Contact information

paula.salonen(at)merkuriuslaw.fi

Categories