Name of funding opportunity

Tutkimusapurahat 2020

Funding organisation website

http://www.luovasaa.fi

Description

Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö rahoittaa vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistäviä innovaatioihin tähtäävää tutkimusta (tuotanto, hyödyntäminen, kestävä käyttö)

Vuoden 2020 rahoituksen painopisteet:
– Biotalous
– Mineraalitalous
– Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla Suomen luonnonvaroihin liittyviä prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus tai puhdas vesi.

Application guidelines

Hakemukset lähetetään 27.9.2019 kello 23:59 mennessä sähköisen LUOVASAA-järjestelmän kautta: https://www.aspicore-asp.net/luovasaa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteessa: http://www.luovasaa.fi/hakuohjeet/.