Name of funding opportunity

Tutkimusapuraha ja kohdeapuraha

Funding organisation website

http://www.parkinsonsaatio.fi

Description

Apurahaa myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: a) tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille, b) kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.

Apurahat myönnetään pääsääntöisesti verovapaina työskentelyapurahoina, jolloin apurahan saaja on muusta työstä virkavapaalla.

Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä. Lisätietoja www-sivuilla.

Application guidelines

Hakemus tehdään kirjautumalla säätiön www-sivuille osoitteessa https://www.parkinsonsaatio.fi/user. Pituudeltaan rajattu hakemuslomake (eri lomakkeet tutkimusrahoituksen ja matka-apurahan hakemiseen) täytetään lyhyesti ja vain keskeiset tutkimukseen tai matkaan liittyvät asiat mainiten. Liitteitä ei sallita. Liikehäiriösairauden kuvaus ei ole tarpeellinen.

Säätiö edellyttää aina tämän lisäksi apurahasovelluksesta tulostettua ja allekirjoitettua apurahahakemusta. Postitusosoite on Suomen Parkinson-säätiö sr, Itäinen pitkäkatu 27 B 31, 20700 Turku.

Verkossa lähetetyn hakemuksen tulee olla säätiössä perillä viimeistään 31.1.2019. Tarkemmat hakuohjeet, apurahan myöntämisen ehdot ja apurahahakemus verkkosovelluksineen löytyvät osoitteesta https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat