Name of funding opportunity

Tutkimusapuraha

Funding organisation website

http://www.miinasillanpaa.fi/

Description

Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2020 apurahoja myönnetään tutkimuksiin, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa.

Application guidelines

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät säätiön www-sivuilta: http://www.miinasillanpaa.fi. Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemukset syksyn 2020 aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä. Apurahojen maksatus tapahtuu vuonna 2021.