Name of funding opportunity

Tutkimusapuraha

Funding organisation website

http://www.miinasillanpaa.fi/

Description

Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2021 apurahoja myönnetään sellaisiin ikääntyvien asumisratkaisuja käsitteleviin tutkimuksiin, joissa huomioidaan kestävän hyvinvoinnin edistäminen.

Application guidelines

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät säätiön www-sivuilta: http://www.miinasillanpaa.fi. Päätös jaettavista
apurahoista tehdään säätiön hallituksen loppuvuoden kokouksessa. Apurahat maksetaan vuonna 2022 ja
ne tulee käyttää kyseisen vuoden aikana.