Name of funding opportunity

Apuraha

Description

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimustyötä. Säätiö julistaa haettavaksi 12.000 euroa apurahoja. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa.

Application guidelines

Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 6.10.2019. Hakemukset voi lähettää sähköpostilla: elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö, Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Application period

- 06.10.2019

Contact information

S-posti: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Categories