Name of funding opportunity

Tutkimus- ja matka-apurahat

Funding organisation website

http://www.etts.fi/en.html

Description

Eläinlääketieteen tutkimusken tukisäätiö julistaa haettavaksi tutkimus- ja matka-apurahoja seuraavasti:

1) Mercedes Zachariassenin rahastosta tuotantoeläinten sairauksiin kohdistuvien tutkimusten tukemiseen. Lisätietoja kliininen opettaja, dosentti Laura Hänninen puh. 02941 57312, sähköposti: laura.hanninen(at)helsinki.fi

2) Helvi Knuuttilan rahastosta yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa tehtävän tutkimuksen ja muun pieneläinsairaalan toiminnan tukemiseen. Lisätietoja professori Thomas Spillmann, puh. 02941 57363, sähköposti: thomas.spillmann(at)helsinki.fi

3) Elintarvikehygienian tutkimusrahastosta elintarvikehygienian tutkimuksiin. Lisätietoja professori emeritus Hannu Korkeala puh. 0400 701535, sähköposti: hannu.korkeala(at)helsinki.fi

Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2022 henkilökohtainen apuraha on 1.972 €/kk. Apurahaa voi hakea vain kerran vuodessa hakuajan ollessa voimassa.

Vuonna 2022 pääpaino on tutkimusapurahojen myönnössä. Matkarahat myönnetään pääsääntöisesti tuleviin matkoihin, mutta myös hakuaikana (3.1.2022 – 31.1.2022) tehdyt matkat voidaan ottaa huomioon.

Application guidelines

Hakemusta varten täytetään tutkimus- tai matka-apurahan hakemuslomake sekä liitteet. Apurahojen hakulomakkeiden linkit löytyvät säätiön www-sivulta hakuajan avautuessa. Hakemukset lähetetään sähköisesti säätiön www-sivujen kautta hakujärjestelmään hakuaikana 3.1.2022 – 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet www-sivuilla: https://etts.fi/apurahan-hakeminen/hakuohjeet/

Application period

03.01.2022 - 31.01.2022

Contact information

Anne Mikkola
s-posti: anne.k.mikkola(at)helsinki.fi

Categories